Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 - Документи

  • Прикачени файлове (17)
    Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 2017-01-31 11:58:08
    Резюме на програмата 2017-01-31 11:58:12
    Приложения 2017-01-31 11:58:15
    Насоки за българските кандидати в първа покана за проектни предложения по Програма за междурегионално сътрудничество 2017-01-31 11:58:18
    „Насоки за отчитане на разходите по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” за програмния период 2014–2020 година“ 2017-01-31 11:58:21
    Списък на управляващите органи в България и на институциите, отговорни за изпълнението на политики, съответстващи на идентифицираните по програмата теми за сътрудничество и за издаване на писма за подкрепа“ (актуализиран на 13.06.2018 г.) 2017-01-31 11:58:23
    Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми 2017-04-28 11:04:02
    Списък на управляващите органи в България и на институциите, отговорни за изпълнението на политики, съответстващи на идентифицираните по програмата теми за сътрудничество и за издаване на писма за подкрепа“ (актуализиран на 02.05.2018 г.) 2018-05-03 14:10:31
    Вътрешни правила 2018-06-19 10:06:25
    Указания за контрольорите 2018-10-10 16:08:44
    Списък Контрольори 2019 2019-09-20 13:38:47
    Документи за договор за национално съфинансиране и формуляри за искане за плащане 2020-04-07 17:42:18
    Вътрешни правила за администриране на нередности 2021-08-16 14:00:23
    Информация (от януари 2022 г) за партньорите и контрольорите за първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество по многонационалните програми, в които България участва в периода 2014–2020 г. 2022-02-01 15:11:02
    Документи за договор за национално съфинансиране и формуляри за искане за плащане 2022-02-01 15:17:35
    Документи за първо ниво на контрол и контролни листове 2022-02-01 15:22:04
    Доклад за мониторинг и контрол на въздействието върху околната среда на програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“2014-2020 2022-08-17 16:25:19
Прикачени файлове (17)