Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 - Обхват

Програмата покрива цялата територия на Европейския съюз (28 държави), Норвегия и Швейцария.