Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 - Лица за контакт

Национален орган

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
ул. "Стефан Караджа" № 9
София, България  
na-ro-bg@mrrb.government.bg

 

Цветомир Цанев, началник

Отдел „Програми Интеррег“
Тел: +359 (2) 9405 556 
tsvetomir.tsanev@mrrb.government.bg

 

Райна Попова
тел: +359 2 9405 548
rpopova@mrrb.government.bg

 

Първо ниво на контрол

Виктор Стоянов

Тел: +359 2 9405 574

vstoyanov@mrrb.government.bg

 

Отдел Законодателство и нередности (по въпроси за нередности)

Виктория Николова

тел.: +359 2 9405 536

viktoria.nikolova@mrrb.government.bg

 

Управляващият орган (УО)

Министерството на развитието, благоустройството и администрацията

050706 Букурещ, бул. Libertatii 16, северно крило, сектор 5,

robg@mlpda.ro

+40 372 111 339, Факс: +40 372 111 456

 

Съвместен секретариат (JS) Кълъраш

Ръководител на съвместния секретариат: г-н Богдан МУШАТ

info@calarasicbc.ro

+40 242 313 091 Факс: +40 242 313 092