Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - Документи

  • Прикачени файлове (11)
    Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ 2017-01-31 13:14:45
    Приложения 2017-01-31 13:14:42
    Резюме на програмата 2017-01-31 13:14:40
    Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми 2017-04-28 11:04:30
    Информация (от октомври 2017 г.) за партньорите и контрольорите за първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество по многонационалните програми, в които България участва в периода 2014–2020 г. 2017-10-31 17:15:06
    Списък Контрольори 2018 2018-01-18 16:48:54
    Указания за контрольорите 2018-10-10 16:11:32
    Документи за договор за национално съфинансиране и формуляри за искане за плащане 2019-02-20 14:39:58
    Документи за първо ниво на контрол – Програма УРБАКТ III и контролни листове IV.6.1-20 2019-02-20 14:41:13
    Приложение 5.2 2019-02-20 14:42:42
    Вътрешни правила за администриране на нередности 2019-04-18 14:55:23
Прикачени файлове (11)