Проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

Проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

14 ноември 2019 | 14:00
mrrb
  • Прикачени файлове (16)
    Проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
    Проект на постановление на Министерския съвет
    Доклад
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"
    Справка - междуведомствено съгласуване
    Спарвка за отразяване на становищата
    Приложение 1
    Приложение 2
    Приложение 3
    Приложение 4
    Приложение 5
    Приложение 6
    Приложение 7
    Приложение 8
    Приложение_9_1
Прикачени файлове (16)