Проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

Проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

14 ноември 2019 | 14:00
  • Прикачени файлове (5)
    Проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
    Проект на постановление на Министерския съвет
    Доклад
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"
Прикачени файлове (5)