Процедури, отворени за кандидатстване

Презентация от информационни дни, проведени на 6 и 7 април 2023 г., по процедурата по НПВУ BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“
26 април 2023 | 14:04
Съобщение във връзка с изпълнение на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”
14 март 2023 | 17:32
Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“
08 март 2023 | 14:41
Изменение на Насоките за кандидатстване за провеждане на процедура чрез директно предоставяне на средства BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“ по Механизма за възстановяване и устойчивост
28 февруари 2023 | 17:29
Информационен ден по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост
15 февруари 2023 | 10:14
Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ по Националния план за възстановяване и устойчивост
30 януари 2023 | 17:56
Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“
13 януари 2023 | 13:20
Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG-RRP-4.023 “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I"
22 декември 2022 | 15:11
Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“
20 декември 2022 | 15:15
Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт"
19 декември 2022 | 17:06
Публикувани са Насоки за кандидатстване за повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на БАН
03 октомври 2022 | 16:55

Страница 2 от 2