Профил на купувача - Обществени поръчки по рамкови споразумения

Номер 10-18-029
Доставка на хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-03-29 17:23:47
Номер 10-18-026
Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-03-29 17:15:08
Номер 10-18-022
Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-03-22 15:57:48
Номер 10-18-021
Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-03-22 15:45:00
Номер 11-18-013
„Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК)“
2018-02-21 12:06:33
Номер 11-18-009
„Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради и прилежащи площи за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“ с две обособени позиции
2018-01-26 18:40:09
Номер 10-18-005
„Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Дирекция за национален строителен контрол“
2018-01-26 17:29:17
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.