Профил на купувача - Обществени поръчки по рамкови споразумения

Номер 10-18-093
„Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2018-10-24 15:22:33
Номер 10-18-077
Осигуряване на устни преводи – симултанен и консекутивен – за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-08-10 15:46:21
Номер 10-18-076
Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-08-10 15:06:13
Номер 10-18-069
„Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“
2018-08-07 16:04:53
Номер 10-18-068
Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
2018-08-03 17:00:25
Номер 10-18-062
„Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“.
2018-07-13 11:05:54
Номер 10-18-050
Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-05-29 14:40:12
Номер 10-18-048
Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-05-29 14:36:58
Номер 10-18-038
Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол
2018-05-02 14:15:13
Номер 10-16-087
Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на ДНСК
2018-04-26 15:38:31
Номер 10-18-034
Услуги по почистване, щадящи околната среда, на помещения, използвани от регионалните звена на ГД „ГРАО“, дирекция „УТС“ и ГД „СППРР“, намиращи се извън територията на град София
2018-04-25 13:50:49
Номер 10-18-025
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“
2018-03-30 14:54:02
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.