Издадени разрешения за строеж през 2014 година

Издадени разрешения за строеж през 2014 година

05 август 2014 | 16:27
  • Прикачени файлове (63)
    Разрешение за строеж № РС-2 от 24.01.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-3 от 31.01.2014 г. за обект „РЕМОНТ НА ВЛ 110 КV „ЦАР САМУИЛ“ в участъка от стълб № 51 до подстанция „Тутракан”
    Заповед № РС-4/06.02.2014 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-435/29.07.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-5 от 06.02.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-7 от 24.02.2014 г.
    Заповед № РС-9/04.03.2014 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-35/29.07.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-10/27.03.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-13/07.04.2014 г.
    Заповед № РС-14/10.04.2014 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-35/29.07.2013 г.
    Заповед № РС-15/ 10.04.14 г. за допълване на разрешение за строеж № РС-43/10.08.2010 г.
    Разрешение за строеж № РС-20/29.04.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-21 от 07.05.2014 г. за обект „Зона за обслужване на яхти“ – „Марина Порт Бургас“ в терминал „Бургас-Изток 1“, халета на „Яхт Клуб – Порт Бургас, Яхт Клуб - Черноморец“ и хале-работилница на Яхт Клуб - „Пристанище Бургас“ ЕАД“
    Разрешение за строеж № РС-22/07.05.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-25/16.05.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-23/07.05.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-24/07.05.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-26 от 16.05.2014 г. за обект ЖП линия № 4 – Русе – Горна Оряховица - Дъбово
    Разрешение за строеж № РС-27/31.05.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-28/09.06.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-30/ 09.06.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-31 от 18.06.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-32/ 18.06.14 г.
    Разрешение за строеж № РС-33/ 24.06.2014 г.
    Заповед №РС-34/24.06.2014 г. за допълване на РС-53/05.08.2013 г.
    Заповед №РС-35/24.06.2014 г. за допълване на РС-35/29.07.2013 г.
    Заповед №РС-36/26.06.2014 г. за допълване на РС-35/29.07.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-39/08.07.2014 г. за обект ,,Пристанищен терминал „Бургас Изток-2 – Разширение на буферен склад за течни горива – склад за втечнени въглеводородни газове (LPG)“
    Разрешение за строеж № РС-37 от 27.06.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-38 от 02.07.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-40/11.07.2014 г. за обект ,,Проект 5 b – Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци (РАО) с голям коефициент на намаляване на обема“ на територията на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, Електропроизвод
    Разрешение за строже РС-42 от 21.07.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-43 от 21.07.2014 г. и решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
    Заповед № РС44/21.07.2014 г. за допълване на РС 15/15.03.2014 г. и решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
    Разрешение за строеж № РС-45 от 22.07.2014 г. за обект „Оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в участъка Провадия – Синдел – Варна по 2-ра жп линия София – Горна Оряховица – Варна“, от гара Провадия до гара Варна, област Варна
    Разрешение за строеж № РС-49 от 31.07.2014 г. за обект „Преносен газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“ – подобект І: „Приемен терминал „Паша дере“ и компресорна станция (КС) „Варна“ и подобект ІІ: „Път към Приемен терминал и КС“ –
    Заповед № РС-50/31.07.2014 г. за допълване на РС-35/29.07.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-51 от 04.08.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-56 от 25.08.2014 г. за обект ,,Сеизмично укрепване на сградата на Спецкорпус-2 на АЕЦ „Козлодуй“ на територията на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, поземлен имот № 218 в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца
    Разрешение за строеж № РС-57от 25.08.2014 г.
    РС-58 от 26.08.2014 г. за обект „Поетапно изграждане на силозно стопанство“ на територията на КРЗ Порт Бургас, кв. Победа, гр. Бургас
    Заповед № РС-61/05.09.2014 г. за допълване на РС-35/29.07.2013 г.
    Разрешениe за строеж № РС-62 от 24.09.2014 г.
    Разрешениe за строеж № РС-63 от 01.10.2014 г.
    Разрешениe за строеж № РС-64 от 01.10.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-65 от 07.10.2014 г.
    Заповед №РС-66/14.10.2014г. за допълване на РС-35/29.07.2013г
    Заповед № РД-02-15-36/15.10.2014 г.
    Разрешениe за строеж № РС-70/24.10.2014 г.
    Разрешение за строеж №РС-71/27.10.2014 г.
    Заповед № РС-69 от 24.10.2014 г. за допълване на разрешение за строеж
    Заповед № РС-19 от 25.04.2014г. за допълване на разрешение за строеж № РС-59 от 24.09.2013г.
    Разрешение за строеж № РС-73 от 01.12.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-74 от 01.12.2014 г. за обект „Изтегляне на оптичен кабел в съществуваща тръбна канална мрежа в участък Русе – Велико Търново“
    Разрешение за строеж № РС-75 от 01.12.2014 г. за обект „Изтегляне на оптичен кабел в съществуваща тръбна канална мрежа в участък Панагюрище – Пазарджик - Пловдив“
    Разрешение за строеж № РС-76 от 01.12.2014 г. за обект „Изтегляне на оптичен кабел в съществуваща тръбна канална мрежа в участък Пловдив - Хасково“
    Екологична оценка към Разрешение за строеж № РС-78 от 03.12.2014 г.,
    Разрешение за строеж № РС-78 от 03.12.2014 г.,
    Заповед № РС-81 от 11.12.2014 г. за допълване на разрешение за строеж № РС-39/08.07.2014 г.
    Заповед № РС-80/09.12.2014 г. за допълване на разрешение за строеж № РзС-5/13.12.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС -79 / 09.12.14 г.
    Заповед № РС-83/22.12.2014 г.
    Разрешение за строеж № РС-84 от 23.12.2014 г. за обект „Реконструкция и модернизация на сграда „Магазия 1““, на територията на пристанище „Изток – Бургас“
    Разрашение за строеж № 85 от 23.12.2014 г.
Прикачени файлове (63)

Fatal error: Uncaught exception 'ErrorException' with message 'session_write_close(): write failed: No space left on device (28)' in /var/www/mrrb_2016/source/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Session/SessionManager.php:204 Stack trace: #0 [internal function]: Gen\Listeners\ErrorsHandler->Gen\Listeners\{closure}(2, 'session_write_c...', '/var/www/mrrb_2...', 204, Array) #1 /var/www/mrrb_2016/source/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Session/SessionManager.php(204): session_write_close() #2 [internal function]: Zend\Session\SessionManager->writeClose() #3 {main} thrown in /var/www/mrrb_2016/source/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Session/SessionManager.php on line 204