Издадени разрешения за строеж през 2015 година

Издадени разрешения за строеж през 2015 година

08 януари 2015 | 16:41
  • Прикачени файлове (111)
    Разрешениe за строеж № РС-1/08.01.2015 г.
    Заповед № РС-3 от 24.01.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-8 от 15.02.2013 г.
    Заповед № РС-5 от 04.02.2015 г. зa допълване на Разрешение за строеж-Депо за отпадъци-Шереметя
    Разрешение за строеж № РС-6 от 06.02.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-7 от 12.02.2015 г.
    Заповед №РС-8 от 19.02.2015 г. за допълване на издадено от министъра Разрешение за строеж
    Заповед № РС-11 от 11.03. 2015 г. за допълване на издадено разрешение за строеж
    ОВОС към Заповед № РС-11 от 11.03. 2015 г.
    Разрешениe за строеж №РС-14 от 20.03.2015 г.
    Заповед №РС-12 от 12.03.2015 г. за допълване на РС-35 от 29.07.2013 г.
    Разрешениe за строеж № РС-15 от 25.03.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-13 от 17.03.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-16 от 26.03.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-18 от 27.03.2015 г.
    Заповед № РС-19 от 30.03.2015 г. - Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново
    Разрешение за строеж № РС-20/ 08.04.2015 г.
    Разрешение за строеж №РС-22/ 23.04.2015 г.
    Разрешение за строеж №РС-23/24.04.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-24/11.05.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-27/14.05.2015 г.
    Разрешениe за строеж № РС-32/15.05.2015 г.
    Разрешениe за строеж № РС-33/15.05.2015 г.
    Разрешениe за строеж № РС-34/15.05.2015 г.
    Разрешениe за строеж № РС-31/15.05.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-37/21.05.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-38/21.05.2015 г.
    Разрешение за строеж №РС-39/22.05.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-42/28.05.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-28 от 15.05.2015 г. за обект „Благоустрояване на морска гара Бургас –І етап
    Разрешение за строеж № РС – 43 от 28.05.2015 г. за обект –Ремонтна работилница за рибарски лодки на територията на рибарско пристанище Сарафово
    Заповед № РС -35 от 18.05.2015 г., за обект „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“
    Заповед № РС-40/22.05.2015 г.
    Заповед № РС-41/22.05.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-44 от 29.05.2015 г. за Оптична кабелна линия „102-10/ТШ2-122-102/ТШ1”, линеен строеж
    Разрешение за строеж №РС-45/ 03.06.2015г.
    Заповед № РС – 47 от 08.06.2015 г. за обект „Реконструкция и разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води – Равда“
    Разрешение за строеж №РС-46/04.06.2015г.
    Разрешение за строеж №РС-48/12.06.2015 г.
    Разрешение за строеж №РС-49/ 12.06.2015 г.
    Заповед № РС-50/ 16.06.2015 г.
    Разрешение за строеж №РС-51/19.06.2015 г.
    Разрешение за строеж №РС-53/25.06.2015г.
    Разрешение за строеж № РС-52 от 22.06.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-44 от 29.05.2015 г.
    Заповед № РС-56/ 30.06.2015 г. за допълване на разрешение за строеж на министъра на регионалното развитие и благоустройството
    Разрешение за строеж №РС-57/02.07.2015 г.
    Заповед № РД-02-15- 94/ 06.07.2015 г.
    Разрешение за строеж №РС-58/06.07.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-59 от 07.07.2015 г.
    Заповед №РС-62/14.07.2015 г. за допълване на разрешение за строеж №РС-35/29.07.2013 г.
    Разрешениe за строеж № РС-63/14.07.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-64 от 14.07.2015 г. за обект „ГКПП Капитан Андреево-монтаж на автомобилни везни-тежък трафик“
    Разрешение за строеж № РС-61/ 13.07.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-65/ 14.07.2015 г
    Заповед № РД-66 от 16.07.2015 г. за допълване на разрешение за строеж № 85 от 23.12.2014 г. за обектите „Радиокомуникационна станция връх“Китка“ и „Радиопредавателен център „Китка“
    Разрешение за строеж № РС-67/ 16.07.2015 г. за обект „Неотложно укрепване на слабо място от км 55+100 до км 55+230 в междугарието Лакатник – Елисейна, по 2-ра жп линия“.
    Разрешение за строеж №РС-68/17.07.2015г.
    Заповед №РС-60/10.07.2015г. за допълване на разрешение за строеж №РС-35/29.07.2013 г.
    Заповед №РС-69/17.07.2015г. за допълване на разрешение за строеж № РС-47/03.09.2012 г.
    Разрешение за строеж № РС-70/22.07.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-73 /04.08.2015 г.
    Разрешениe за строеж № РС-74/05.08.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-72 от 30.07.2015 г. за обект „Реконструкция и модернизация на външно ел. захранване и вътрешна разпределителна мрежа СрН на Пристанище Бургас
    Разрешение за строеж №РС-77/21.08.2015г.
    Заповед № РС-79/26.08.2015г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-47/03.09.2012 г.
    Заповед № РС-78/21.08.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-80/28.08.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-81 от 28.08.2015 г. за обект „Кабел 20 кV-Сунгурларе-с.Мокрен, полигон Ново село“
    Заповед № РС-82 от 31.08.2015 г. за обект „Пречиствателно съоръжение за инфилтрирали води към „ към Регионална система за управление на отпадъците-В.Търново.“
    Разрешение за строеж № РС-83/ 03.09.2015 г.
    Заповед № РС-84/03.09.2015г. за допълване на разрешение за строеж №РС-35/29.07.2013 г.
    Разрешение за строеж №РС-85/03.09.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-86/04.09.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-87/04.09.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-88/04.09.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-90/ 16.09.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-91/ 18.09.2015 г.
    Заповед № РС-92/ 18.09.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-35/29.07.2013 г.
    Заповед № РС-94/ 30.09.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж № РзС-10/15.05.2014 г.
    Заповед № РС-93/30.09.2015 г.
    Заповед № РС-95 от 07.10.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-96/ 13.10.2015 г.
    Заповед № РС-97/13.10.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-98/16.10.2015 г.
    Заповед № РС-99/16.10.2015 г. за допълване на разрешение за строеж № РС-35/29.07.2013 г.
    Заповед № РС-100 от 19.10.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-101 от 23.10.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-102 от 23.10.2015 г. за обект „Летищен комплекс-София“
    Заповед № РС-104/28.10.2015г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-53/25.06.2015г.
    Разрешение за строеж № РС-103 от 26.10.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-105/29.10.2015г.
    Разрешение за строеж №РС-107 / 05.11.2015 г.
    Разрешение за строеж №РС-106 / 05.11.2015 г.
    Разрешение за строеж №РС-109/11.11.2015 г.
    Заповед № РС-111/ 13.11.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-7/12.02.2013 г.
    Разрешениe за строеж № РС-108/06.11.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-112/17.11.2015 г.
    Разрешение за строеж №РС-113/19.11.2015 г.
    Заповед №РС-117/08.12.2015г. за допълване на разрешение за строеж №РС-46/04.06.2015 г.
    Заповед №РС-118/10.12.2015г. за допълване на разрешение за строеж №РС-31/15.05.2015 г.
    Заповед №РС-119/10.12.2015г. за допълване на разрешение за строеж №РС-77/21.08.2015г.
    Заповед №РС-120/10.12.2015г. за допълване на разрешение за строеж №РС-46/04.06.2015 г.
    Заповед №РС-121/10.12.2015г. за допълване на разрешение за строеж №РС-73/04.08.2015 г.
    Заповед №РС-122/10.12.2015г. за допълване на разрешение за строеж №РС-68/17.07.2015 г.
    Заповед № РС-124/ 10.12.2015г. за допълване на разрешение за строеж № РС-39 /22.05.2015 г.
    Заповед № РС-123/10.12.2015г. за допълване на разрешение за строеж № РС-68/17.07.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-98/16.10.2015 г.
    Заповед за допълване на разрешение за строеж № РС-162 от 18.12.2015 г.за обект Рибарско пристанище Черноморец, община Созопол
    Заповед № РС-127 от 28.12.2015г. за допълване на разрешение за строеж № РС-84 от 23.12.2014 г., издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството за строеж „Реконструкция и модернизация на сграда „Магазия 1“ в ЗОД Бургас-Изток
    Разрешение за строеж №РС-110/13.11.2015 г.
    Разрешение за строеж № РС-116/ 04.12.2015 г.
Прикачени файлове (111)