Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 - Документи

  • Прикачени файлове (9)
    Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 2017-01-31 11:50:34
    Резюме на програмата 2017-01-31 11:50:36
    Приложения към програмата 2017-01-31 11:50:41
    Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми 2017-04-28 11:03:35
    Информация (от октомври 2017 г.) за партньорите и контрольорите за първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество по многонационалните програми, в които България участва в периода 2014–2020 г. 2017-10-31 17:12:40
    Списък Контрольори 2018 2018-01-18 16:46:44
    Документи за договор за национално съфинансиране и формуляри за искане за плащане 2018-05-14 10:35:31
    Документи за първо ниво на контрол и контролни листове IV.6.1-20 2018-05-14 10:36:14
    Вътрешни правила 2018-06-19 10:05:54
Прикачени файлове (9)