Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 - Лица за контакт

Управляващ орган 
Управляващ орган на Европейските програми за териториално сътрудничество с Гърция
в Министерство на икономиката и развитието на Република Гърция
Бул. „Георгикис Схолис“, 65, 57001 Солун, Гърция
тел: +30 2310 469600 факс: +30 2310 469602
interreg@mou.gr 

Национално звено за контакт за Република България
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ул. "Стефан Караджа" № 9
София, България

Мариус Младенов
тел: + 359 (2) 9405 697
MMladenov@mrrb.government.bg

Ирина Рангелова
тел .: +359 2 940 55 96
IRangelova@mrrb.government.bg

Ася Христова
тел .: +359 2 940 55 96
AHristova@mrrb.government.bg

Първо ниво на контрол
Лиза Каменова
Тел: + 359 (2) 9405 594
LKamenova@mrrb.government.bg

Марта Тотева

тел.: +359 2 940 55 56

mttoteva@mrrb.government.bg