Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Северна Македония за 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Обхват

Допустимата трансгранична област на програмата обхваща региони на административно ниво NUTS III или региони, еквивалент на административно ниво NUTS III, намиращи се на границата между двете партниращи си страни и покриващи следните региони:

В България: Област Благоевград (общините Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово и Якоруда) и Област Кюстендил (общините Бобовдол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня и Трекляно).

В Македония: Североизточен регион (общините Кратово, Крива Паланка, Ранковче, Куманово, Липково и Старо Нагоричане); Югоизточен регион (общините Валандово, Гевгелия, Богданци, Дойран, Радовиш, Конче, Струмица, Босилово, Василево и Ново село); Източен регион (общините Берово, Пехчево, Виница, Кочани, Чешиново - Облешево, Зрновци, Пробищип, Щип, Карбинци, Делчево и Македонска Каменица).

Допустимата област обхваща 50 общини на територия от 18 087 кв. км. с общ брой население 980 375 души (452 973 жители на българската допустима територия и 527 402 жители на македонската допустима територия).