Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Документи

  • Прикачени файлове (8)
    Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 2017-01-31 10:09:17
    Приложения 2017-01-31 10:08:26
    Резюме на програмата 2017-01-31 10:10:04
    Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнението на програмата (2014-2015) - англ.език 2017-01-31 10:10:22
    Резюме на годишен доклад 2016 г. 2017-12-06 14:01:40
    Резюме на годишен доклад 2017 2019-07-31 11:47:02
    Резюме на годишен доклад 2018 2019-07-31 11:47:28
    Вътрешни правила за администриране на нередности 2021-08-16 13:54:15
Прикачени файлове (8)