Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Лица за контакт

Съвместен секретариат - главен офис
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ул. "Стефан Караджа" № 9 
София, България
Тел: +359 2 9405 666; +359 2 9405 361

Съвместен секретариат – клон Ниш
Тржно пословни центар "Калча"
"Обреновићева" ББ, II спрат, ламела "С", локал "С-67"
18000 Ниш, Србија
Тел: +381 18 513 224

Управляващ орган  
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (ГД УТС)
ул. „Стефан Караджа“ № 9
София 1000, България 

Отдел Програми ИНТЕРРЕГ ИПП Трансгранично сътрудничество

Гергана Иванова

+359 2 9405 565

G.Ivanova@mrrb.government.bg

Отдел Законодателство и нередности (по въпроси за нередности)

Петя Николова

+359 2 9405 300

PNikolova@mrrb.government.bg

Росица Драганова

+359 2 9405 533

Rositsa.Draganova@mrrb.government.bg

Отдел Финансово управление и контрол
Борис Янев
тел. +359 2 9405 579

BYanev@mrrb.government.bg

Национален партниращ орган
Служба за европейска интеграция на Република Сърбия
Отдел за трансгранични и транснационални програми
ул. "Немањина" 34
11000 Белград, Сърбия
Тел: +381 11 3061 192
Факс: +381 11 3061 124
office@seio.gov.rs 


Fatal error: Uncaught exception 'ErrorException' with message 'session_write_close(): write failed: No space left on device (28)' in /var/www/mrrb_2016/source/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Session/SessionManager.php:204 Stack trace: #0 [internal function]: Gen\Listeners\ErrorsHandler->Gen\Listeners\{closure}(2, 'session_write_c...', '/var/www/mrrb_2...', 204, Array) #1 /var/www/mrrb_2016/source/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Session/SessionManager.php(204): session_write_close() #2 [internal function]: Zend\Session\SessionManager->writeClose() #3 {main} thrown in /var/www/mrrb_2016/source/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Session/SessionManager.php on line 204