Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 - Обхват

Териториалният обхват на програмата е идентичен на региона, обхванат от Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав (EUSDR) и включва региони от 9 държави-членки на ЕС: Австрия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Румъния, Словакия и Словения и 3 кандидат-членки на ЕС: Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора. Молдова и четири области от Украйна (Закарпатска, Ивано-Франковска, Одеска и Черновицка област) също могат да участват в програмата с финансиране от страна на Европейския инструмент за съседство (ЕИС).