Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 - Документи

  • Прикачени файлове (19)
    Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 2017-01-31 11:40:23
    Резюме на програмата 2017-01-31 11:40:26
    Приложения 2017-01-31 11:40:29
    Доклад за екологична оценка 2017-01-31 11:40:32
    Справка от консултациите за екологична оценка 2017-01-31 11:40:34
    Европейската комисия одобри програма за транснационално сътрудничество 2017-01-31 11:40:38
    Предстои провеждане на Годишна конференция за 2016 г по програма за транснационално сътрудничество 2017-01-31 11:40:43
    Информация във връзка с одобрени проекти по Първа покана по програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020 2017-01-31 11:40:55
    Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми 2017-04-28 11:02:58
    Вътрешни правила 2018-06-19 10:05:29
    Указания за контрольорите 2018-10-10 16:10:00
    Вътрешни правила за администриране на нередности 2019-04-18 14:53:01
    Списък Контрольори 2019 2019-09-20 13:34:11
    ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТРОЛЬОРИТЕ ПЪРВО НИВО НА КОНТРОЛ 2020-05-08 10:26:04
    Вътрешни правила за администриране на нередности 2021-08-16 13:59:06
    Доклад за мониторинг и контрол на въздействието върху околната среда на програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 2022-11-01 10:50:26
    Информация (от януари 2023 г) за партньорите и контрольорите за първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество по многонационалните програми, в които България участва в периода 2014–2020 г. 2023-02-02 16:13:20
    Документи за договор за национално съфинансиране и формуляри за искане за плащане 2023-02-02 16:20:00
    Документи за първо ниво на контрол и контролни листове 2023-02-02 16:28:41
Прикачени файлове (19)