Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 - Документи

  • Прикачени файлове (14)
    Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 2017-01-31 11:40:23
    Резюме на програмата 2017-01-31 11:40:26
    Приложения 2017-01-31 11:40:29
    Доклад за екологична оценка 2017-01-31 11:40:32
    Справка от консултациите за екологична оценка 2017-01-31 11:40:34
    Европейската комисия одобри програма за транснационално сътрудничество 2017-01-31 11:40:38
    Предстои провеждане на Годишна конференция за 2016 г по програма за транснационално сътрудничество 2017-01-31 11:40:43
    Информация във връзка с одобрени проекти по Първа покана по програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020 2017-01-31 11:40:55
    Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми 2017-04-28 11:02:58
    Информация (от октомври 2017 г.) за партньорите и контрольорите за първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество по многонационалните програми, в които България участва в периода 2014–2020 г. 2017-10-31 17:09:40
    Списък Контрольори 2018 2018-01-18 16:46:02
    Документи за договор за национално съфинансиране и формуляри за искане за плащане 2018-05-11 18:49:39
    Документи за първо ниво на контрол и контролни листове IV.6.1-20 2018-05-11 18:53:13
    Вътрешни правила 2018-06-19 10:05:29
Прикачени файлове (14)