Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020 - Лица за контакт

Управляващ орган
Министерство на устойчивото развитие и инфраструктурата на Великото Херцогство Люксембург
Отдел „Устройствено планиране  и развитие“ (DATER)
Дирекция „Европейски въпроси“
4, Place de l'Europe
L-2946 Luxembourg
espon2020@espon.mat.etat.lu

Тиемо Есер /Европейски и международни въпроси/
Тел: +352 247-86934
thiemo.eser@mat.etat.lu  

ЕСПОН-Европейска група за териториално сътрудничество /ЕГТС/
4, rue Erasme
L-1468 Luxembourg - Kirchberg
Grand Duchy of Luxembourg
Тел: +352 20 600 280
Факс: +352 20 600 280 01
info@espon.eu  

ЕСПОН – Национално звено за контакт за Република България:
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Ася Христова
тел: +359 2 940 55 96
AHristova@mrrb.government.bg