Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020 - Документи

  • Прикачени файлове (5)
    Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020 2017-01-31 13:09:14
    Приложения 2017-01-31 13:09:12
    Резюме на програмата 2017-01-31 13:09:08
    Набиране на база данни за български потенциални кандидати за участие в проекти, финансирани по Програма ЕСПОН 2020 2017-01-31 13:09:16
    Информация за нови отворени покани за набиране на оферти за осигуряване на специфични услуги и експертиза за ЕСПОН „целеви анализи“ 2017-01-31 13:09:19
Прикачени файлове (5)