Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020 - Обхват

Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2014 – 2020 г. обхваща цялата територия на Европейския съюз (28 държави)  заедно с държавите–партньори Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.