Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020 - Новини и обяви

Семинар за обмяна на опит по програма ESPON: ролята на морското пространствено планиране за намаляване на замърсяването в Черно море
Семинар за обмяна на опит по програма ESPON: ролята на морското пространствено планиране за намаляване на замърсяването в Черно море
04 декември 2020 | 11:44
Отворена е покана за обществена поръчка по Програма ЕСПОН
Отворена е покана за обществена поръчка по Програма ЕСПОН
21 април 2020 | 16:30
Обявен е конкурс за вакантна длъжност директор на ЕГТС по Програма ЕСПОН
30 януари 2020 | 17:01
Семинар на Програма ЕСПОН 2020 на тема „Икономическото въздействие на културното наследство: по-добри инвестиции чрез по-добро събиране на примери“ - 28 март 2019 г., гр. Никозия, Кипър
13 март 2019 | 13:33
Обучения за портала с бази данни на Програма ЕСПОН - ESPON Database Portal
Обучения за портала с бази данни на Програма ЕСПОН - ESPON Database Portal
13 февруари 2019 | 13:29
Електронно обучение по инструмента за оценка на въздействието на политики върху територията
16 март 2018 | 11:38
МРРБ участва в одобрено предложение по програма ЕСПОН за оценка на териториалното въздействие
МРРБ участва в одобрено предложение по програма ЕСПОН за оценка на териториалното въздействие
28 септември 2017 | 17:32

Страница 1 от 1