Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020 - Приоритетни оси

През периода 2014-2020 г. програмата се изпълнява чрез приоритетна ос „Териториални данни, трансфер, наблюдение, инструменти и разпространение“ (изпълнява се чрез Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) – в ролята на единствен бенефициент).