Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 - Обхват

Програмата обхваща регионите от ниво 3 по NUTS, разположени на границата между двете партниращи държави.

За България: областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград.

За Гърция: префектурите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес.