Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Лица за контакт

Съвместен секретариат - главен офис
Ул. „Патриарх Евтимий“ 2
Етаж 3, офиси 88, 89, 90, 91
6300 Хасково, България
Тел./факс:+359 38 663 888
e-mail: JShaskovo@mrrb.government.bg

Съвместен секретариат – клон Едирне
Сабуни махала, ул. Сарачлар /пешеходна зона/, Бизнес център
Етаж: 3, офис No:4
22100, Едирне, Турция
Тел./факс: +90 284 214 9909
e-mail: jtsedirne@ab.gov.tr

Управляващ орган
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ДУТС
ул. "Стефан Караджа" № 9
София 1000, България

Отдел Програми ИНТЕРРЕГ ИПП Трансгранично сътрудничество
Евдокия Димитрова
тел. +359 2 9405 683
e.dimitrova@mrrb.government.bg

Отдел Законодателство и нередности (по въпроси за нередности)

Мила Кръстева

+359 2 9405 535

mila.krasteva@mrrb.government.bg

Отдел Финансово управление и контрол
Милена Ковчазова
тел. +359 2 9405 496
MKovchazova@mrrb.government.bg

Национален партниращ орган
Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция, Дирекция „Финансово сътрудничество”
Кв. „Мустафа Кемал“, ул. 6, No: 4, 06800 Билкент, Анкара, Турция
Тел: +90 312 218 1372; Факс: +90 312 218 14 89
email: cbcbgtr@ab.gov.tr