Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Обхват

Допустимата трансгранична област на Програмата обхваща региони на административно ниво NUTS III или региони, еквивалент на административно ниво NUTS III, намиращи се на границата между двете партниращи си страни и покриващи следните региони:

В България: Област Бургас (общините Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево), Област Ямбол (общините Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа и Ямбол) и Област Хасково (общините Димитровград, Харманли, Хасково, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово, Свиленград и Тополовград)

В Турция: Провинция Одрин (околии (каймакамства) Одрин, Енез, Хавса, Ипсала, Кешан, Лалапаша, Мерич, Сулоглу и Узункьопрю) и Провинция Къркларели (околии (каймакамства) Бабаески, Демиркьой, Къркларели, Кофчаз, Люлебургаз, Пехливанкьой, Пинархисар и Визе).

Допустимата област обхваща територия от около 29 000 кв. км., а общата граница на двете страни е с дължина от 288 км (включително с три действащи ГКПП), с общ брой на населението от 1.5 млн. жители (784 480 жители в българската допустима програмна област и 742 000 жители в турската допустима програмна област).