Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Документи

  • Прикачени файлове (12)
    Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020 2017-01-31 10:50:09
    Резюме на програмата 2017-01-31 10:50:08
    Приложения 2017-01-31 10:49:13
    Първа покана за проектни предложения 2017-01-31 10:50:08
    First Call for proposals announcement site en 2017-01-31 10:50:08
    Документация 2017-01-31 10:50:09
    Съобщение за Обществено обсъждане на проект на решение на МС за предложение до НС за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програмата (публикувано на 19.05.2016 г.) 2017-01-31 10:50:08
    Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнение на програмата (2014-2015) 2017-12-06 14:06:13
    Резюме на годишен доклад 2016 г. 2017-12-06 14:06:13
    Резюме на годишен доклад 2017 г. 2019-07-31 12:00:16
    Резюме на годишен доклад 2018 г. 2019-07-31 12:00:21
    Вътрешни правила за администриране на нередности 2021-08-16 13:55:06
Прикачени файлове (12)