Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Новини и обяви

Обявление за стартиране на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещите програми за ТГС Интеррег - ИПП България – Република Северна Македония и България - Турция 2021-2027“
04 ноември 2020 | 16:46
Изменение на насоките за кандидатстване по Третата ограничена покана за предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014 - 2020
29 юни 2020 | 17:12
Въпроси и отговори по процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“
04 юни 2020 | 15:45
Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
14 май 2020 | 10:00
Обявление за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“
05 май 2020 | 13:31
Указания за изпълнение на проектите по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция
21 март 2020 | 10:23
Одобрена е промяна на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014-2020
18 декември 2019 | 15:30
Нови 10 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния регион между България и Турция
23 юли 2019 | 17:54
Двама заместник-министри ще връчат договори за изпълнение на проекти по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция
22 юли 2019 | 16:36
Отпускат още 15,6 млн. лв. за развитие на туризма и опазване на околната среда в пограничния регион между България и Турция
13 декември 2018 | 14:44
Предоставяне на услуги за „Оценка на изпълнението на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Република България”
09 май 2018 | 17:07
130 са получените проектни предложения по Втората покана на Програмата Интеррег–ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020
11 април 2018 | 18:16

Страница 1 от 2