Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Новини и обяви

Одобрена е промяна на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014-2020
18 декември 2019 | 15:30
Нови 10 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния регион между България и Турция
23 юли 2019 | 17:54
Двама заместник-министри ще връчат договори за изпълнение на проекти по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция
22 юли 2019 | 16:36
Отпускат още 15,6 млн. лв. за развитие на туризма и опазване на околната среда в пограничния регион между България и Турция
13 декември 2018 | 14:44
Предоставяне на услуги за „Оценка на изпълнението на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Република България”
09 май 2018 | 17:07
130 са получените проектни предложения по Втората покана на Програмата Интеррег–ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020
11 април 2018 | 18:16
Резултати от процедура за избор на външни оценители за участие в оценка на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП 2014-2020 г.(между България и Македония, България и Сърбия, България и Турция)
21 февруари 2018 | 14:33
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
10 януари 2018 | 11:16
Нови над 15,6 млн. евро влизат в пограничния регион между България и Турция за развитие на икономиката, съхраняване на околната среда и възможностите за туризъм
09 януари 2018 | 14:02
Обявена е тръжна процедура за предоставяне на услуги за Надграждане на информационните системи за управление и бенефициентските портали по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република Бъл
31 юли 2017 | 16:13
Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2014-2020
07 юни 2017 | 12:32
33 проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция получиха безвъзмездна финансова помощ
21 март 2017 | 14:41

Страница 1 от 2