Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Новини и обяви

Документи, свързани с екологичната оценка на Програмата
09 септември 2022 | 10:08
Покана за участие в обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2021-2027 г.
31 януари 2022 | 17:12
Отворена покана по туининг програма на Европейския съюз „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще“ (Town twining between Turkey and EU-II: Twining for a green future)
11 януари 2022 | 17:03
Консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г.
14 декември 2021 | 15:23
МРРБ започва кампания за набиране на проектни идеи на организации от три области у нас по програмата за сътрудничество България – Турция 2021-2027
МРРБ започва кампания за набиране на проектни идеи на организации от три области у нас по програмата за сътрудничество България – Турция 2021-2027
25 ноември 2021 | 11:52
По програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция стартира кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Териториалната стратегия за интегрирани мерки
19 ноември 2021 | 17:38
Покана за участие в обществени консултации на проекта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г.
14 април 2021 | 12:43
Обявление за стартиране на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещите програми за ТГС Интеррег - ИПП България – Република Северна Македония и България - Турция 2021-2027“
04 ноември 2020 | 16:46
Изменение на насоките за кандидатстване по Третата ограничена покана за предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014 - 2020
Изменение на насоките за кандидатстване по Третата ограничена покана за предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014 - 2020
29 юни 2020 | 17:12
Въпроси и отговори по процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“
04 юни 2020 | 15:45
Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
14 май 2020 | 10:00
Обявление за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“
05 май 2020 | 13:31