Обхват, съвети за развитие, проучвания

Анализ на обобщените резултати от проведено анкетно проучване на капацитета и перспективите на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 и областните съвети за развитие в районите от ниво 3
19 септември 2011 | 00:00
Индикатори за оценка на глобалните екологични проблеми (Проект "Региони за устойчива промяна" - INTERREG IVC)
22 март 2011 | 15:20
Проект "Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния"
22 март 2011 | 00:00
Практически насоки за интеграция на глобални екологични цели в процеса на актуализация на Областните стратегии за развитие
12 януари 2011 | 00:00
Райони от ниво 1 и ниво 2
11 януари 2008 | 10:51