Регионални съвети за развитие

Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Североизточен район, проведено на 19 и 20.11.2015, гр. Търговище
09 февруари 2016 | 11:43
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 02-04.12.2015 г. в гр.Банско
29 януари 2016 | 17:19
Материали от съвместно заседание на РСР и РКК на ЮЗР, проведено на 02-04.12.2015 г. в гр.Банско
14 декември 2015 | 14:47
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 17-18.09.2015 г. в Боровец
20 ноември 2015 | 11:36
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведено на 09 и 10.09.2015 г.
03 ноември 2015 | 14:47
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено на 04.09.2015 г.
03 ноември 2015 | 14:44
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 08.09.2015 г.
03 ноември 2015 | 14:41
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 1 и 2.09.2015 г.
03 ноември 2015 | 14:39
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, проведено на 23 и 24.09.2015 г.
03 ноември 2015 | 14:35
Материали от Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 17 и 18.09.2015 г. в Боровец
23 септември 2015 | 17:03
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Североизточен район, проведено на 25 юни 2015 г. в гр. Варна
11 август 2015 | 11:17
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 18 и 19 юни 2015 г. в к.к. Боровец
23 юли 2015 | 14:33