Регионални съвети за развитие

Презентации и материали от заседанието на РСР на Югозападен район, проведено на 26-27 януари 2017 г.
30 януари 2017 | 16:19
Материали за предстоящото заседание на РСР на ЮЗР, което ще се проведе на 26-27.01.2017 г. в Боровец
06 януари 2017 | 12:20
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 13-14.12.2016 г. в гр.Банско
04 януари 2017 | 12:11
Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 13-14.12.2016 г. в гр. Банско
15 декември 2016 | 15:45
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 17-18.11.2016 г. в гр.Банско
09 декември 2016 | 17:07
Протокол от тридесето заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район
21 ноември 2016 | 16:32
Протокол №30 от заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападен район (СЗР)
21 ноември 2016 | 16:31
Протокол № 30 от Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район от 04.10.2016
21 ноември 2016 | 16:30
Протокол от тридесет и първото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР)
21 ноември 2016 | 16:29
Протокол Заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югоиточен район (ЮИР)
21 ноември 2016 | 16:28
Презентация и материали от заседание на РСР на ЮЗР, проведено на 17-18.11.2016 г. в гр. Банско
21 ноември 2016 | 13:27
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено в периода 08-09 септември 2016 г. в Разлог
26 септември 2016 | 16:26