Регионални съвети за развитие

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 17-18.11.2016 г. в гр.Банско
09 декември 2016 | 17:07
Протокол от тридесето заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район
21 ноември 2016 | 16:32
Протокол №30 от заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападен район (СЗР)
21 ноември 2016 | 16:31
Протокол № 30 от Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район от 04.10.2016
21 ноември 2016 | 16:30
Протокол от тридесет и първото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР)
21 ноември 2016 | 16:29
Протокол Заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югоиточен район (ЮИР)
21 ноември 2016 | 16:28
Презентация и материали от заседание на РСР на ЮЗР, проведено на 17-18.11.2016 г. в гр. Банско
21 ноември 2016 | 13:27
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено в периода 08-09 септември 2016 г. в Разлог
26 септември 2016 | 16:26
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено в периода 23.06-24.06.2016 г. в гр. Хасково
17 септември 2016 | 10:28
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, проведено в периода 14.06.-15.06.2016 г. в гр. Плевен
17 септември 2016 | 10:25
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район, проведено в периода 08.06-09.06.2016 г. в гр. Силистра
17 септември 2016 | 10:22
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район, проведено в периода 16.06-17.06.2016 г. в с. Старозагорски минерални бани
17 септември 2016 | 10:17