Регионални съвети за развитие

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 18-19 юни 2014 г. в град Сандански
11 юли 2014 | 10:38
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 24 юни 2014 г.
10 юли 2014 | 14:59
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, проведен на 08.04.2014 година, в град Добрич
04 юли 2014 | 13:53
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведен на 10.06.2014 година, в град Русе
04 юли 2014 | 13:52
Материали от заседанието на регионалния съвет за развитие на ЮЗР 18-19.06.2014, Сандански
23 юни 2014 | 11:15
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 14 април 2014 г.
14 май 2014 | 15:21
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено на 27.03.2014 г.
14 май 2014 | 15:19
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведено на 31 март 2014 г.
14 май 2014 | 15:13
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 7 април 2014 г.
14 май 2014 | 15:12
Протоколи от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и Регионалния координационен комитет към Съвета - 27.03.2014 г, град Благоевград
28 април 2014 | 15:02
Материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 27.03.2014 г., гр. Благоевград
03 април 2014 | 14:06
Протокол от заседание на Регионалния съвeт за развитие на Югозападен район - 25.02.2014 г., гр. Благоевград
10 март 2014 | 16:32