Регионални съвети за развитие

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 11.04.2017 г. в гр. Разград
29 май 2017 | 10:01
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, проведено на 06.04.2017 г. в гр. Варна
29 май 2017 | 09:59
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 26-27.01.2017 г. в Боровец
13 февруари 2017 | 14:45
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, проведено на 12 декември 2016 г. в гр. Видин
09 февруари 2017 | 16:54
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено в периода 01-02 декември 2016 г., област Пловдив
09 февруари 2017 | 16:49
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район, проведено на 22 ноември 2016 г. в гр. Ямбол
09 февруари 2017 | 16:42
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район, проведено на 7 декември 2016 г. в гр. Русе
09 февруари 2017 | 16:37
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, проведено на 29 ноември 2016 г. в гр. Шумен
09 февруари 2017 | 16:26
Презентации и материали от заседанието на РСР на Югозападен район, проведено на 26-27 януари 2017 г.
30 януари 2017 | 16:19
Материали за предстоящото заседание на РСР на ЮЗР, което ще се проведе на 26-27.01.2017 г. в Боровец
06 януари 2017 | 12:20
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 13-14.12.2016 г. в гр.Банско
04 януари 2017 | 12:11
Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 13-14.12.2016 г. в гр. Банско
15 декември 2016 | 15:45