Регионални съвети за развитие

Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено в периода 23.06-24.06.2016 г. в гр. Хасково
17 септември 2016 | 10:28
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, проведено в периода 14.06.-15.06.2016 г. в гр. Плевен
17 септември 2016 | 10:25
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район, проведено в периода 08.06-09.06.2016 г. в гр. Силистра
17 септември 2016 | 10:22
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район, проведено в периода 16.06-17.06.2016 г. в с. Старозагорски минерални бани
17 септември 2016 | 10:17
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, проведено в периода 21.06-22.06.2016 г. в гр. Балчик
17 септември 2016 | 10:09
Презентации от заседание на РСР на Югозападен район за развитие, проведено на 08-09.09.2016 г. в Община Разлог
12 септември 2016 | 13:53
Протокол №32 от съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено в периода 30.06-01.07.2016 г. в гр. Кюстендил
25 юли 2016 | 17:27
Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 30.06-01.07.2016 в гр. Кюстендил
04 юли 2016 | 15:46
Протокол от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено в периода 20-22.04.2016 г. в Паничище.
31 май 2016 | 13:13
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведено на 24 март 2016 г. в гр. Плевен
04 май 2016 | 15:16
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено на 10 март 2016 г. в гр. Стара Загора
04 май 2016 | 15:15
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 18 март 2016 г. в гр. Силистра
04 май 2016 | 15:13