Издадени разрешения за строеж през 2013 година

Издадени разрешения за строеж през 2013 година

05 август 2014 | 16:26
  • Прикачени файлове (36)
    Разрешение за строеж № РС-12/28.02.2013 г.
    Заповед № РС-13/12.03.2013 г. за допълване на разрешение за строеж № РС-47/17.09.2011 г.
    Разрешение за строеж № РС-14 от 13.03.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-15 от 15.03.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-16 от 25.03.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-17 от 11.04.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-22 от 24.04.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-23 от 24.04.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-24 от 24.04.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-25 от 07.05.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-30 от 14.05.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-31 от 15.05.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-32 от 18.05.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-34 от 29.07.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-35 от 29.07.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-36 от 29.07.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-37 от 29.07.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-38 от 29.07.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-39 от 29.07.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-40 от 29.07.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-50 от 01.08.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-51 от 05.08.2013 г. за обект „Кабелна линия СрН между ВЛ 20 кV извод „Долно Ботево“ от ЖР 207/8 пред ТП 2 с. Поповец, община Стамболово, област Хасково и ВЛ 20 кV извод „Кокиче“ пред ТП с. Сестринско, община Кърджали, област Кър
    Разрешение за строеж № РС-52 от 05.08.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-53 от 05.08.2013 г.
    Заповед № РС-34/24.06.2014 г. за допълване на Разрешение на строеж № РС-53/05.08.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-58/05.09.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-59/24.09.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-60 от 26.09.2013 г. за обект „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД „ЮЖЕН ПОТОК“ на територията на Република България“ и Заповед № РД-02-14-966 от 09.10.2013 г. за поправка на очевидна фактическа грешка
    Разрешение за строеж № РС-56/20.08.2013 г.
    Разрешение за строеж№ РС-57/23.08.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-62/07.10.2013 г. и решение по ОВОС
    Разрешение за строеж № РС-65 от 05.11.2013 г. за обект „ВЛ 110 кV п/ст „Добрич“ – п/ст „Каварна-2“ (Маяк), линеен строеж, преминаващ през землищата на: гр. Добрич - община Добрич, с. Плачидол, с. Приморци, с. Полковник Свещарово и с. Попгригорово - общин
    Разрешение за строеж № РС-66 от 14.11.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-67 от 20.11.2013 г. (Материали във връзка с разрешението се съхраняват в дирекция УПНЕИПГ)
    Разрешение за строеж № РС-68 от 20.11.2013 г.
    Разрешение за строеж № РС-71 от 21.12.2013 г.
Прикачени файлове (36)