Новини

Новини

Русия, Гърция и България подписаха меморандум в подкрепа на проекта за нефтопровод Бургас - Александруполис
04 ноември 2007 | 23:12
Шест основни приоритета са определени в Националната стратегия за регионално развитие
04 ноември 2007 | 23:12
Състоянието на пътната мрежа в страната беше представено пред италиански фирми
04 ноември 2007 | 23:12
Дойче банк с интерес към публично-частното партньорство в България
04 ноември 2007 | 23:12
Стартира проект “Балканите без граници”
04 ноември 2007 | 23:12
Приключи работата по Съвместния фонд за малки проекти България - Гърция
04 ноември 2007 | 23:12
Подписани са договорите за строителство на пречиствателните станции за отпадъчни води на Стара Загора и Димитровград
04 ноември 2007 | 23:12
Стартира третият Съвместен фонд за малки проекти между България и Румъния
04 ноември 2007 | 23:12
МРРБ изпрати за съгласуване проект на закон за Черноморското крайбрежие
04 ноември 2007 | 23:12
Приключи процедурата по избор на изпълнител за отпечатване на винетни стикери
04 ноември 2007 | 23:12
Министрите, участвали в неформалната среща по проблемите на териториалното сближаване и градската политика приеха заключителен документ
04 ноември 2007 | 23:12
МРРБ сключи договори за 48,5 млн. евро по програма ФАР
04 ноември 2007 | 23:12