Наблюдение и оценка

Окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г.
11 април 2017 | 17:29
Последваща оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г.
01 март 2017 | 10:52
Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за периода 2014-2020 г. за 2015 г.
04 юли 2016 | 12:56
Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на региноналните планове за развитие на районите от ниво 2 за 2014 г.
17 юли 2015 | 16:11
Доклади относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на регионалните планове за развитие на шестте района от ниво 2 за периода 2007-2013 г.
14 април 2015 | 16:50
Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на региноналните планове за развитие на районите от ниво 2 за 2013 г.
23 юни 2014 | 16:24
Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на шестте района (2007-2013 г.) от ниво 2 за 2012 г.
26 юни 2013 | 13:33
Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Регионалните планове за развитие на районите от ниво II (2007-2013 г.) за 2011 г.
29 юни 2012 | 00:00
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧEН РАЙОН ОТ НИВО 2 (2007-2013 Г.)
29 юли 2011 | 00:00
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДEН РАЙОН ОТ НИВО 2 (2007-2013 Г.)
29 юли 2011 | 00:00
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ОТ НИВО 2 (2007-2013 Г.)
29 юли 2011 | 00:00
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ОТ НИВО 2 (2007-2013 Г.)
29 юли 2011 | 00:00