Програма "Развитие на регионите" 2021-2027/ Оперативна програма "Региони в растеж"

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България, насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България.

ОПРР финансира дейности, които целят осигуряване на баланс в градовете и допринасят за постигане на устойчиво градско развитие, създаване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот и нови работни места в градовете.

Насоки за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура - 2“
24 март 2020 | 12:54
МРРБ пренасочва над 40 млн. лева от OПРР за респиратори, предпазни средства и тестове за COVID-19
МРРБ пренасочва над 40 млн. лева от OПРР за респиратори, предпазни средства и тестове за COVID-19
24 март 2020 | 11:48
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3”
20 март 2020 | 17:41
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
20 март 2020 | 11:00
Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
13 март 2020 | 17:24
Изменение на процедура BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България”
12 март 2020 | 16:16
Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище”
Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище”
11 март 2020 | 13:29
Публично обсъждане на проект за изменение на процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”
Публично обсъждане на проект за изменение на процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”
02 март 2020 | 16:04
Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура-2”
Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура-2”
28 февруари 2020 | 18:32
Проект за изменение на процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
28 февруари 2020 | 09:49
МРРБ отпуска чрез ОП „Региони в растеж“ 3 млн. лв. за ремонт на Тракийския университет в Стара Загора
МРРБ отпуска чрез ОП „Региони в растеж“ 3 млн. лв. за ремонт на Тракийския университет в Стара Загора
26 февруари 2020 | 12:27
Кюстендил и Троян ще могат да кандидатстват за изграждане на центрове за грижа за лица с психически разстройства по ОП „Региони в растеж“
Кюстендил и Троян ще могат да кандидатстват за изграждане на центрове за грижа за лица с психически разстройства по ОП „Региони в растеж“
17 февруари 2020 | 16:24