Проекти на нормативни актове

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата
22 август 2018 | 13:46
Проект на Правилник за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството
27 юли 2018 | 13:38
Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон
20 юли 2018 | 17:09
Проект на Национална жилищна стратегия
30 юни 2018 | 09:10
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
06 юни 2018 | 15:41
Проект на нов закон за ВиК отрасъла с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията
25 януари 2018 | 08:20